Místní knihovna Obříství
Kontakty: budova ZŠ Obříství
otevřeno pro veřejnost každou středu 15,30 - 18,30 hodin
Telefon: 315 685 000
E-mail: knihovna.obristvi@seznam.cz
Web: www.knihovnaobristvi.webk.cz
Ceník: Ceník služeb a poplatků, platný od 1.6.2013
Knihovnice: Věra Bílá
Zřizovatel:

Obec Obříství,
Svatopluka Čecha 40
277 42 Obříství
tel: 315 685 000


 
Místní knihovna Obříství byla založena trvalému uctění památky básníka a spisovatele S .Čecha v červenci roku 1909.

V současné době je umístěna v budově ZŠ Obříství a její knihovnicí je od roku 1983 Věra Bílá.

Knihovna je otevřena každou středu od 15.30 do 18.30 hodin.

Knihovna se snaží čtenářům poskytovat širokou nabídku knih. K tomu využívá jednak vlastního nákupu knih a jednak si knihy půjčuje v tzv. výměnných souborech od Knihovny Mladá Boleslav a od Knihovny Mělník. Čtenáři knihovny si mohou půjčovat knihy různých žánrů, odborné , nebo mohou zdarma využít k získání informací internet.

 

KNIHOVNA NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:

  • půjčování knih z vlastního knihovnického fondu

  • půjčování knih z výměnných  souborů Knihovny Mělník a Knihovny města Mladá Boleslav

  • půjčování knih jiných knihoven- meziknihovní výpůjční služba

  • studování materiálů v prostorách knihovny

  • poskytování bibliograficko - informačních služeb

  • odborná pomoc při výběru knih

  • rezervace knih

  • internet

 
Knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované příjemci (Obec Obříství ) formou reionálních funkcí. Středočeský kraj poskytuje prostřednictvím Knihovny města Mladá Boleslav obci odbornou pomoc v následujícím rozsahu:
a) poradenská a konzultační činnost, plánovací a rozborová činnost
b) vzdělání knihovníků, semináře, porady
c) práce s výměnným fondem Středočeského kraje
 

Pověřená knihovna:

Knihovna města Mladá Boleslav, Václava Klimenta 1229, 293 22 Mladá Boleslav
WEB: http://www.kmmb.cz
e-mail: knihovna@kmmb.cz
tel: 326 328 259

 
Závěrem Vás srdečně zveme k návštěvě, přijďte, určitě si i vy vyberete.
Věra Bílá, knihovnice
 
Dne 9.10.2014 byla knihovnici obce Obříství paní Věře Bílé předána cena Středočeský Kramerius 2014. Cena byla předána pěti nejlepším neprofesionálním knihovníkům Středočeského kraje ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. Ceny předával radní pro oblast kultury a památkové péče Ing. Zdeněk Štefek.

Paní Bílé gratulujeme a děkujeme za dlouholetou a poctivou práci knihovnice, kterou vykonává 31 let.
Jitka Zimová – starostka obce
 
 INTERNET PRO VEŘEJNOST
 

 
každou středu od 15.30 do 18.30
 

Možnost zamluvit si přístup
na internet na určitou dobu.

 
 DOKUMENTY KE STAŽENÍ
 
KNIHOVNÍ ŘÁD
Ceník služeb a poplatků