Menu
Obec Obříství
obecObříství

Zadání zakázek malého rozsahu

Oznámení o zadávání zakázek malého rozsahu pro rok 2021

(v souladu se Směrnicí č.38 obce Obříství ze dne 14.12.2017, s účinností od 15.12.2017, čl. 5 a čl. 6)

Obecní úřad Obříství oznamuje záměr:

Výměna zářivek v počtu 348 ks v ZŠ Obříství. Místo a termín pro podání nabídek je Obecní úřad Obříství do 22.1.2021 do 12.00 hod.

Nátěr protihlukové stěny v lokalitě Na Tarase, podél komunikace II/101. Místo a termín pro podání nabídek je Obecní úřad Obříství do 7.6.2021 do 10.00 hod.

Výměna 1 ks plynového kotle v Nájemním domě č.p. 261 a výměna 2 ks plynových kotlů v Domě s pečovatelskou službou č.p. 260. Podrobnější informace, místo a termín pro podání nabídek je p. Šulcová, Obecní úřad Obříství, do 21.6.2021 do 10.00 hod.

Výroba dřevěných vchodový dveří do Památníku Svatopluka Čecha, ul. Bedřicha Smetany č.p. 83, dle Závazného stanoviska Národního památkového ústavu. Místo a termín pro podání nabídek je Obecní úřad Obříství do 9.7.2021 do 12.00 hod.

Oznámení o zadávání zakázek malého rozsahu

Datum: 17. 3. 2023

Nákup městského mobiliáře, Osazení zeleně ve skružích na návsi Sv. Čecha, Zpracování projektové a inž. přípravy pro záměr stavby: Veřejné osvětlení Semilkovice vč. osvětlení fasády kaple sv. Ondřeje, Rozšíření kamerového systému na KC, Výměna podružných bytových rozvaděčů č.p.42, Zhotovení VO u Labe

Oznámení o zadávání zakázek malého rozsahu pro rok 2023

Datum: 15. 2. 2023

Restaurování hrobu, oprava busty Sv. Čecha, Zhotovení zpevněného stání pro stojany na kola u Komunitního centra na návsi, osazení silničních obrubníků v části parku Svatopluka
Čecha, oprava fasády kaple sv. Ondřeje v Semilkovicích, Oprava výklenkové kaple + HTÚ před kapličkou ve starých Semilkovic

Ošetření stromů

Ošetření stromů náves Obříství, náves Semilkovice, alej Na Štěpán a Rozšíření vjezdu k hasičské zbrojnici

Datum: 23. 1. 2023

Ošetření stromů náves Obříství, náves Semilkovice, alej Na Štěpán.Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě Obříství do 10.2.2023.
Rozšíření vjezdu k hasičské zbrojnici, včetně vybudování benotového a pletivového oplocení. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě Obříství do konce února 2023.

Opravy místních komunikací 1

Opravy místních komunikací

Datum: 8. 8. 2022

Opravy výmolů v místních komunikacích. Seznam oprav v jednotlivých lokalitách k nahlédnuutí na OÚ. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství od zveřejnění do 19.8.2022.

Výměna podlahové krytiny v bytě č. 5 v DPS Obříství  1

Výměna podlahové krytiny v bytě č. 5 v DPS Obříství

Datum: 6. 4. 2022

Dodání a položení podlahové krytiny v obytné místnosti bytu č. 5, v Domě s pečovatelskou službou, ul. Školní č.p. 260, Obříství. Zájemci o zakázku se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 14.4.2022 do 12.00 hod.

Zakázka malého rozsahu

ZŚ Obříství- výměna sanitárních předměrů

Datum: 1. 4. 2022

Výměna zařizovacích, sanitárních předmětů ( klozetů, 15 ks s příslušenstvím). Místo a termín pro podání nabídek je Obecní úřad Obříství do 14.4.2022 do 12.00 hod.

Zakázka malého rozsahu

ZŚ Obříství- výměna 10 ks protipožárních dveří

Datum: 1. 4. 2022

Výměna 10 ks protipožárních dveří v ZŠ Obříství. Místo a termín pro podání nabídek je Obecní úřad Obříství do 14.4.2022 do 12.00 hod.

Lakýrnické práce na Roubenici u Památníku Sv. Čecha

Datum: 20. 8. 2019

Lakýrnické práce na Roubenici u Památníku Sv. Čecha – pod dohledem Památkového ústavu. Místo a termín pro podání nabídek je Obecní úřad Obříství, od 21.8.2019 do 30.8. 2019.

Úprava návesního prostoru Sv. Čecha u místní komunikace

Datum: 19. 7. 2019

5. Úprava návesního prostoru Sv. Čecha u místní komunikace, zřízení obrubníků a položení štěrkové
pláně. Místo a termín pro podání nabídek je Obecní úřad Obříství, od 22.7.2019 do 2.8. 2019.

Dodání a položení podlahové krytiny v obytných místnostech

Datum: 4. 7. 2019

4. Dodání a položení podlahové krytiny v obytných místnostech bytu č. 2, ul. Školní č.p. 84, Obříství.
Zájemci o zakázku se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 26.7.2019.

Rekonstrukce a vybudování chodníku

Datum: 16. 4. 2019

Rekonstrukce a vybudování chodníku okolo nové výstavby komunitního centra v Obříství .

Dodávka, montáž, uvedení do provozu klimatizační jednotky na OÚ a zdravotním středisku, v praktické a zubní ordinaci.

Datum: 1. 4. 2019

Místo a termín pro podání nabídek je Obecní úřad Obříství do 30.4.2019 do 14.00 hod.

Rekonstrukce a vybudování chodníku okolo nové výstavby komunitního centra v Obříství

Datum: 18. 2. 2019

Podklady ke stavbě jsou k dispozici na obecním úřadě, místo a termín pro podání nabídek je Obecní úřad Obříství do 4.3.2019 do 16.00 hod.

Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně ZŠ Obříství

Datum: 24. 10. 2018

K dispozici je projektová dokumentace a seznam materiálů. Zájemci mohou podávat nabídky na Obecním úřadě Obříství do 9.11.2018.
Pokud bude navržené osvětlení jiného typu, musí být doložen výpočet shodný s Projektovou dokumentací.

Oprava dvou hrobů a tří pomníků církevních hodnostářů na hřbitově v Obříství.

Datum: 25. 4. 2018

Oprava dvou hrobů a tří pomníků církevních hodnostářů na hřbitově v Obříství.

Výměna plechové ploché střechy

Datum: 25. 4. 2018

Výměna plechové ploché střechy, oprava římsy a osazení nových žlabů a svodů na části nemovitosti v ul. Ke Hřišti č.p. 42. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství od 25.4. do 16.5.2018.

Dodání a montáž ukazatele rychlosti na silnici II/101

Datum: 25. 4. 2018

Dodání a montáž ukazatele rychlosti na silnici II/101 v obci Obříství na stožár veřejného osvětlení. Součástí dodávky bude i následný servis nově montovaného kusu, tak i pravidelný servis již osazených 2 ks ukazatelů v obci. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 18.5.2018.

Rekonstrukce koupelny v bytovém domě č.p.42, bytová jednotka č. 3.

Datum: 2. 3. 2018

Jedná se o provedení odstranění původních obkladů a dlažby, revize vodovodního a kanalizačního vedení, zednické a bourací práce, osazení nových obkladů a dlažby, kompletace zařizovacích předmětů. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství od 5.3. do 16.3.2018.

Oprava neregistrovaného můstku – mola

Datum: 5. 1. 2018

Je nezbytné provedení otryskání, defektoskopické zkoušky, demontáž a montáž nových nárazníků, nátěr pontonu. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství od 8.1. do 19.1.2018.

Výměna světelných zářivkových bodů

Datum: 20. 9. 2017

Zájemci o tuto práci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 29.9.2017.

Obnovení nátěrů dřevěných štítů u povodňových rodinných domů

Datum: 16. 8. 2017

Zájemci o tuto práci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 25.8.2017.

Úprava části pozemku parc.č. 53/1 v k.ú

Datum: 9. 8. 2017

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 25.8.2017.

Demolice hasičské zbrojnice – Obříství

Datum: 27. 7. 2017

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 11.8.2017.

Obnova páteřní komunikace na hřbitově v Obříství

Datum: 24. 7. 2017

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 11.8.2017.

Výsadba 4 ks chybějících dřevin a ošetření stromů v aleji výchovným řezem

Datum: 22. 3. 2017

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 28.3.2017.

Úprava stávající zeleně v areálu u Základní školy v Obříství

Datum: 15. 3. 2017

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 22.3.2017.

Nákup vánočního osvětlení

Datum: 10. 3. 2017

Zájemci s nabídkou se mohou hlásit na Obecním úřadě do 17.3.2017.

Zhotovení a osazení dřevěných konstrukcí

Datum: 27. 2. 2017

Zhotovení a osazení dřevěných konstrukcí

Veřejné osvětlení v ulici K Cihelně

Datum: 20. 6. 2016

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 1.7.2016.

Dodání a položení PVC v obytné místnosti bytu č. 7

Datum: 25. 5. 2016

Zájemci o zakázku se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 3.6.2016.

Zhotovení nových rozvodů vody a osazení vodoměru v nájemních bytech v DPS Obříství

Datum: 9. 5. 2016

Zájemci o zakázku se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 27.5.2016.

Oprava vjezdových vrat do areálu Základní školy Obříství

Datum: 9. 5. 2016

Oprava zahrnuje výměnu stávajících pantů, výměnu zámku a kování, částečnou výměnu dřevěných výplní. Zájemci o zakázku se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 13.5.2016.
Zájemci o zakázku se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 20.5.2016.

Oprava nezastřešených balkonů v nájemním domě č.p. 261

Datum: 29. 4. 2016

Jedná se o bourací práce, opravu a vyrovnání podkladů, nanesení hydroizolační hmoty, usazení okapnice včetně těsnících pásek, osazení a vyspárování dlažby.
Zájemci o zakázku se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 27.5.2016.

Realizace části Osazovacího plánu obce Obříství 2016

Datum: 4. 4. 2016

A: výsadba zeleně u Památníku Sv. Čecha
B: výsadba zeleně u autobusové zastávky v Semilkovicích
Zájemci o zakázku se mohou hlásit na obecním úřadě v Obříství do 15.4.2016.

Vypracování Posudku budov z hlediska PENB

Datum: 22. 2. 2016

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě do 15.3.2016.

Oznámení o zadání zakázky malého rozsahu

Datum: 15. 2. 2016

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě do 29.2.2016.

Realizace umístění svislých dopravních značek a dopravních zařízení

Datum: 4. 9. 2015

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 21.9.2015.

Zhotovení části dřevěného oplocení v okolí Památníku Sv. Čecha

Datum: 1. 9. 2015

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 8.9.2015.

Demontáž stávajícího koberce a pokládka PVC krytiny v obytné místnosti bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službu č.p. 260, ul. Školní

Datum: 26. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídky 3.7.2015

Zhotovení části dřevěného oplocení v okolí Památníku Sv. Čecha

Datum: 26. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídky 3.7.2015

Výsadba uschlých stromů a ošetření nové výsadby

Datum: 21. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek 4.5.2015

Zateplení ZŠ a MŠ v obci Obříství - projekční činnost

Datum: 15. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídky 30.4.2015

Odstranění závad a odchylek od platných norem vyplývající z pravidelné revize instalace veřejného osvětlení v obci Obříství

Datum: 2. 4. 2015

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 13.4.2015.

Zhotovení a opravy stávajících podlah v koupelnách a osazení vanových dvířek v povodňových domech č.p. 263, č.p.264, č.p.266, č.p. 267,č.p. 268, č.p. 54.

Datum: 26. 3. 2015

Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě Obříství do 2.4.2015

Provedení revizí elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 na části obecního majetku!

Datum: 24. 3. 2015

Zájemci se mohou hlásit na OÚ Obříství do 1.4.2015.

Výmalba prostor budovy obecního úřadu

Datum: 23. 3. 2015

Zájemci se mohou hlásit na OÚ do 1.4.2015

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení rozhlasu

Virtuální prohlídka

Záchranný kruh

obec
Obříství

Obec Obříství leží v úrodné polabské nížině nedalo Mělníka. Historie obce sahá až k roku 1200, ale první písemná zmínka pochází z roku 1290. Díky bohaté historii a mnoha majitelům, kteří se zde za staletí vystřídali, zůstalo v obci mnoho památek, které dokumentují historický vývoj obce a celé oblasti.Dominantou obce je bezesporu zámek se zámeckým kostelem sv. Jana Křtitele, dřevěnou zvonicí a se symbolickým hřbitovem padlých z první světové války ve své blízkosti. … Více zde

Obec Obříství