Menu
Obec Obříství
obecObříství

Z historie po současnost

15.1.2020 zahájen provoz v nových prostorách
1.1.2020 knihovna přestěhována do budovy Komunitního centra na návsi
12.7.1909 - byla v Obříství k trvalému uctění památky básníka a spisovatele S .Čecha založena: Lidová knihovna Svatopluka Čecha.
Knihovna byla umístěna v bývalém domku S. Čecha, kde sídlil obecní úřad.

Knihovna vznikla sloučením spolkových knihoven místních spolků: Besedy (byla hlavním nositelem kultury v obci) , Sboru dobrovolných hasičů, Tělocvičné jednoty Sokol a Bratrství. Do knihovního fondu přispěly také soukromé osoby – např.pan Svoboda, pan Sedlák, pan Skalník, pan Marek a další.

Prvním knihovníkem byl jmenován Josef Stránský.

Současně s knihovnou vzniklo KURATORIUM LIDOVÉ KNIHOVNY, což byla knihovní rada , která se starala o chod, vedení, finance a statistiku knihovny. Radu tvořilo 10 členů- z každé zakládající strany 2 zástupci + starosta a knihovník. Rada se scházela pravidelně každý rok, byla přednesena zpráva o financích, počtu čtenářů, knih ve fondu, počtu vypůjčených knih, výše poplatků , platu knihovníka apod. Z jednání byl pořízen písemný záznam do Knihy zápisů.
O své činnosti podávala knihovna pravidelně zprávu okresnímu referentu knihovnímu.
Díky pravidelným a přesným záznamům Kuratoria máme přehled o chodu knihovny od roku 1909 do r. 1947, kdy je v knize proveden poslední zápis.
1913

- vydáno rozhodnutí o nákupu knih pro děti a o rozšíření o dětské oddělení

1918

- k půjčování zvoleni: A. Skalník, J.Sedlák, J. Polívka

1919 - vydán zákon O obecních knihovnách a knihovna Lidová se stává Obecnou knihovnou Svatopluka Čecha

- kromě knih zábavného charakteru postupně pořizována četba vzdělávací, naučná a knihy vztahující se přímo k místní obci a okolí
19.11.1920

- knihovníkem učitel Josef Šejnoha – s platem 150,- Kč ročně, ( půjčovalo se 30 týdnů v roce)

1923

- dětské oddělení předáno do žákovské knihovny školy z důvodů zvýšení zájmu mládeže o četbu

27.2.1939 - sepsán a schválen Knihovní řád

- knihovnicí jmenovány: slečna Jana Strnadová a slečna Anna Řehořová

10.3.1940

- vyřazeny knihy o odboji, o utváření republiky, o revolučním hnutí Čechů za války, knihy spiritistické, francouzské a britské dle seznamu

1942

- vyřazeny knihy ruské a odvezeny na četnickou stanici Obříství

1943

- podána žádost o dotaci na založení oddělení pro mládež

30.7.1945 - knihovníkem Miroslav Procházka
- používá se název: Veřejná obecní knihovna
2.6.1947

- poslední zápis Kuratoria – knihovní rady

1.5. 1950

- knihovnu řídí Okresní knihovna Mělník (metodická podpora)

1951

- přemístění knihovny do nově upravené místnosti po poštovním úřadu čp. 40, kde sídlí Osvětová beseda.
- knihovna má 1500 svazků, měsíčně se půjčuje 200 knih.
- v národní škole založena Gottwaldova knihovna – se 170 svazky
1952

- používá se název MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA

1953

- obě knihovny splynuly, po vyřazení starých, poškozených a nevhodných knih čítají 738 svazků

1957 - knihovníkem: Jaromír Doležal – ředitel místní Osmileté střední školy
- při knihovně zřízena čítárna
- knihovna má 1700 svazků a 210 čtenářů
- pořádají se výstavy knih, besedy, promítání diafilmů
1959

- byl schválen zákon o jednotné soustavě knihoven, kterým se mělnická knihovna stala oficiálně metodickým centrem pro činnost všech knihoven v regionu

1961

- knihovnicí: Irena Vašinová–Kučerová - učitelka školy v Obříství

1962

- provedeny nové úpravy knihovny – police, stůl, osvětlení

1964

- půjčovalo se pouze v létě, v zimě ne (důvodem bylo odříznutí knihovny od elektrického vedení)

1.12.1964 - knihovník Ladislav Turek – učitel školy v Obříství
- knihovna má přes 2000 svazků
1966 - knihovnicemi: Blažena Štolbová a p. Ulmanová
- knihovna je ve velmi zanedbaném stavu., knihy špinavé, poházené
- proto je knihovna zavřena do ledna 1967

14.11.1966

- začátek psaní přírůstkového seznamu – seznam všech knih v knihovně
- přírůstkový seznam je používán dodnes

3.1.1967

- znovuotevření knihovny

1969 - Statistika za rok 1969
knižní fond : 1669 knih
výpůjčky: 654 knih
čtenářů: 30
11.11.1976 - knihovnicí p. Věra Tichotová
- metodickou podporu přebírá neratovická knihovna

21.11.1979

- knihovnicí: Vendula Pokorná – učitelka ZDŠ Obříství

13.9.1983

- knihovnicí: Věra Tůmová – učitelka MŠ Obříství
- knihovna ve velmi špatném stavu, na zdech plíseň, místnost je temná a malá, má špatné osvětlení, staré vratké a vysoké regály - pro knihy v nich musí čtenáři vylézt pomocí schůdků, knihy balené v nevyhovujících papírových obalech
- knihovna spadá pod Knihovnu Mělník (knihovnice je jejím zaměstnancem) a ze Střediskové knihovny Neratovice dostává 4x ročně výměnný soubor knih a veškerou metodickou podporu
- otevřeno od 1.10.1983 vždy ve čtvrtek od 16,00 do 18,00hodin

Statistika za rok 1984
knižní fond: 2125 svazků
výpůjčky: 1466 knih
čtenářů 79
návštěvníků 360

1984

- v měsících září – říjen zavřeno z důvodu rekonstrukce a rozšíření o 1 místnost
- zabudována nová akumulační kamna – sníží vlhkost místnosti, vymalovány obě místnosti
- odvezena velká část knižního fondu, přislíbeny nové knihy z Mělníka

1985

- nové linoleum, stolek, regály – vše z OK Mělník
- provedena revize knih – odepsáno 260 knih

1989

- Statistika za rok 1989
knižní fond: 1566 svazků z toho: naučná literatura 563
beletrie 687
mládež naučná 40
mládež beletrie 276

výpůjčky: 1823 knih z toho: dospělí 1148, děti 351
čtenářů 75 z toho 27 děti
návštěvníků 501

1.1.1994

- zřizovatelem knihovny se stává Obecní úřad Obříství – to obnáší poskytování fondu na nákup nových knih, vybavení apod.
- knihovnice se stává zaměstnancem OÚ
- pokračuje metodická spolupráce s Mělníkem

1996

- rozšíření výpůjčních hodin
středa 16,00, - 18,00 pro veřejnost
úterý 12,30 – 13,00 pro děti ZŠ Obříství

1999

- knihovna přemístěna do nově postavené ZŠ Obříství

Statistika za rok 1999
knižní fond: 2510 svazků z toho: naučná literatura 588
beletrie 1437
mládež naučná 62
mládež beletrie 423

výpůjčky: 1513 knih z toho: dospělí 977, děti 536
čtenářů 65 z toho 30 děti
návštěvníků 339

2002

- srpen a září knihovna vystěhována z důvodu povodně a vytopení místnosti knihovny
- provizorně půjčováno u knihovnice Věry Bílé doma v garáži

2003

- revize fondu OK Mělník, vyřazení většího počtu knih
- ze zvláštního povodňového fondu 7000,-Kč nákup nových knih

2004 - nákup počítače, knihovního programu Clavius – financuje OÚ
- internetové připojení, email
- nákup nových knih a tiskárny – sponzoři Arboeko, soukromé osoby
- výměnné soubory z OK Mělník
2006

- přechod pod Knihovnu města Mladá Boleslav

Knihovna Obříství je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované příjemci (Obec Obříství ) formou regionálních funkcí. Středočeský kraj poskytuje prostřednictvím Knihovny města Mladá Boleslav obci odbornou pomoc v následujícím rozsahu:
a) poradenská a konzultační činnost, plánovací a rozborová činnost
b) vzdělání knihovníků, semináře, porady
c) práce s výměnným fondem Středočeského kraje

2008

- zřízení internetových stránek knihovny

zdroj: knihovnaobristvi.webk.cz

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Roztrhne-li v červenci pavouk svou síť na dvě, brzy se déšť ozve.

Pranostika na akt. den

Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda vrší.

Záchranný kruh

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení rozhlasu

Virtuální prohlídka

Záchranný kruh

obec
Obříství

Obec Obříství leží v úrodné polabské nížině nedalo Mělníka. Historie obce sahá až k roku 1200, ale první písemná zmínka pochází z roku 1290. Díky bohaté historii a mnoha majitelům, kteří se zde za staletí vystřídali, zůstalo v obci mnoho památek, které dokumentují historický vývoj obce a celé oblasti.Dominantou obce je bezesporu zámek se zámeckým kostelem sv. Jana Křtitele, dřevěnou zvonicí a se symbolickým hřbitovem padlých z první světové války ve své blízkosti. … Více zde

Obec Obříství